TRIATHLON

Triathlon är en konditions- och uthållighets idrott som består av tre discipliner: simning, cykling och löpning. Dessa grenar utförs i nämnd ordning, där växlingarna dem emellan räknas in i slutresultatet. Det finns olika tävlingsdistanser som sträcker sig allt i från sprint (750 meter simning, 20 kilometer cykling och 5 kilometer löpning) ända till tiodubbel Ironman (3.8 km x 10 simning, 180 km x 10 cykling och 42 km x 10 löpning). De mer extrema distanserna sorterar under begreppet Ultra Triathlon. Av förklarliga skäl är dessa tävlingar inte så vanligt förekommande och deltagarantalet brukar vara kraftigt decimerat.

De regelmässigt förekommande tävlingsdistanserna är;

Distanser Simning (m) Cykling (km) Löpning (km)
Sprint 750 20 5
Olympisk 1500 40 10
Medel 1900 90 21
Ironman 3800 180 42

Användbara länkar; Beginner Triathlete, Tri Newbies, Tri Fuel, USA Triathlon.