MÄSSINGSSEXTETT

Genom orkestern fungerar jag även som ess-kornettist i en mässingssextett. Besättningen brukar variera från gång till gång, medan instrumenteringen är beständig. Den musikstil som vanligen framförs kallas för Brunnsmusik efter den repertoar som spelades av 1800-talets sommarlediga eller pensionerade militärmusiker vid Medevi Brunn.

De instrument som ingår i mässingssextett är; Ess-kornett, B-kornett, Althorn, Tenorhorn, Tenorbasun, Bastuba, och eventuellt Trummor.

 
 
Här konserterar sextetten under mer avslappnade former, i Öckerös egen örtträdgård Örtagården. En årligt återkommande tillställning som brukar infalla under Juli eller Augusti månad.