ORKESTER

Sedan 1992 spelar jag i en blåsorkester under ledning av Åke Edefors, min f d trumpetlärare. Orkestern figurerar under en rad olika namn, beroende på i vilket sammanhang den uppträder. Vanligen benämns orkestern Oscar Fredriks Stadspipare, men det är inte helt sällsynt att den även konserterar som Artillerimusikkåren och Mölndals Musikkår.

Orkestern repeterar i Oscar Fredrik kyrkans församligshem varje tisdagskväll. För vidare information och upplysning om närliggande konserter, var god se orkesterns hemsida.

 
 
Orkestern tillsammans med Sven-Bertil Taube
på stora scenen, Liseberg, maj 2005.