BLÅSMUSIK

Sedan 10 års ålder spelar jag trumpet, trots att mina föräldrar gjorde vad de kunde för att tvinga på mig en klarinett istället.

Under årens lopp har jag medverkat i en rad olika musiksammanhang och orkesterar, t ex blåsorkestrar, brassband, storband och symfoniska orkesterar. På senare tid har jag dock begränsat mitt musikutövande betydligt och numera hålls ambisen huvudsakligen igång genom regelbundna repetitioner med Oscar Fredriks Stadspipare.

Förutom trumpet spelar jag också ess-kornett, ett trumpetliknande instrument stämt i en annan tonart, med cylindriska ventiler och svenska grepp (jämför trumpetens gaffelgrepp).